• Het woord is van de tijd, de stilte van de eeuwigheid.

Maeterlinck100
Gent 2011

You are here

Home

100 jaar Maeterlinck

100 JAAR MAETERLINCK

Op 9 november 1911 verleende de Zweedse Academie de Nobelprijs literatuur voor dat jaar aan de auteur van Gentse origine Maurice Maeterlinck.  In 2011 is het honderd jaar geleden dat Maurice Maeterlinck on­der­schei­den werd met deze hoogste literaire prijs. Hij blijft tot vandaag de enige Belgische schrijver, die deze onderscheiding kreeg.

Het toekennen van de Nobelprijs literatuur aan Maurice Maeterlinck was meteen wereldnieuws, want de laureaat genoot al jaren een internationale faam. Zijn werk was op dat moment al in tien talen vertaald en zijn literaire roem stond nergens meer ter discussie. De Nobelprijs, die voor veel auteurs de aanzet naar een grote doorbraak was, was in Maeterlincks geval eerder een erkenning van zijn gevestigde wereldfaam.

Maeterlinck blijft in de francofone maar evengoed in de Angelsaksische wereld, in Rusland, Centraal Europa en in Japan een gevierde grootmeester van de literatuur. In Gent nam men destijds twee bescheiden initiatieven met het oog op het in stand houden van zijn nagedachtenis: in de jaren ’50 werd de “Fondation Maurice Maeterlinck” gesticht, een private vereniging die zijn nagedachtenis wilde in ere houden. Op initiatief van het stadsbestuur en in sa­men­wer­king met de “Fondation” werd in 1976 het Kabinet Maeterlinck opgericht als een herinnering aan de Gentse Nobelprijswinnaar.

Zijn opmerkelijke vriendschap met een van de meest voor­aan­staande Nederlandstalige schrijvers, Cyriel Buysse, is een andere aanwijzer van het belang dat Maeterlinck hechtte aan de taal en de cultuur van zijn land van herkomst. Op die manier maakt zijn werk ten volle deel uit van ons literaire erfgoed.

IN DE KIJKER

Een odyssee naar de stilte

 

Onder de titel ‘Een odyssee naar de stilte’ kreeg het Maeterlinckkabinet een nieuwe samenstelling, die opgehangen werd aan Maeterlincks achtereenvolgende en talrijke verblijfplaatsen en die via dat parcours Maeterlincks literaire ontwikkeling schetst. 
 


 
 

          
Dutch